LT
Mulate

Projektai

UAB „CHOCO group“ 2020 – 2021 m. sėkmingai įgyvendino 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Dizainas LT“ projektą „Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas UAB “Choco Group” (Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0100), kurio metu sukurtas ir įdiegtas 5 šokolado kolekcijų originalus dizainas.

Projekto tikslas – padidinti pardavimus ir įmonės produktyvumą, siūlant naujo dizaino ir savybių gaminius skirtingiems rinkos segmentams.

Projekto metu sukurtas ir įdiegtas originalus dizainas šioms UAB „Choco Group“ produktų grupėms: MULATE CUT&GO, MULATE ORGANIC, MULATE PREMIUM, MULATE CHOCO ir MULATE GOURMET. Originalaus šokolado gaminių dizaino sukūrimas ir diegimas turėjo įtakos įmonės darbo našumo augimui. Augant darbo našumui UAB „Choco Group“ turės galimybes veiklą orientuotis į naujų, inovacinių produktų kūrimą, kas atitinka šokolado produktų rinkos tendencijas. Tuo pačiu augs įmonės konkurencingumas tarptautiniu mastu, produktų žinomumas ir bus užtikrintas ilgalaikis finansinis stabilumas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 49600,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta iki 24325,14 Eur.

UAB „CHOCO group“ 2020 – 2022 m. sėkmingai įgyvendino 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ “ projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB „CHOCO group“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0082), kurio metu įdiegta 200 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė.

Projekto tikslas – sumažinti tiekiamos energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, patiems gaminant ir vartojant atsinaujinančių energijos išteklius.

Projektas prisidėjo:
  • Prie UAB „CHOCO group“ perkamos energijos vartojimo intensyvumo įmonėje mažėjimo, patiems gaminant ir vartojant atsinaujinančius energijos išteklius. Po investicijų atlikimo atsinaujinančių energijos išteklių gamyba ir vartojimas įmonėje sudaro 180 MWh;
  • Prie įmonės veiklos efektyvumo ir įmonės konkurencingumo didinimo, leido sumažinti priklausomybę, trikdžius ir riziką kylančias iš energijos tiekimo.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 211849,59 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta iki 127109,59 Eur.

UAB „CHOCO group“ nuo 2022 m. vasario mėn. įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektą „UAB „CHOCO group“ e-komercijos modelio diegimo projektas“ (Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1185), kurio metu planuojama sukurti B2B elektroninės prekybos platformą.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas.

Projekto metu numatoma sukurti B2B elektroninės prekybos platformą su įdiegtais vartotojo savitarnos sprendimais.

Sukurta B2B elektroninė prekybos platforma užtikrins pardavimų augimą, mažins užsakymų administravimui skiriamą laiką.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 55000,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 41250,00 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2022-02-09.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-03.

UAB „CHOCO group“ nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektą „UAB „CHOCO group“ eksporto plėtra“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0256), kurio metu planuojama dalyvauti pasaulinio lygio parodose tikslinėse eksporto rinkose.

Projekto tikslas – UAB „CHOCO group“ veiklos tarptautiškumo didinimas.

Prioritetu išskyrėme eksporto plėtrą Vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, Vidurio rytuose ir Amerikos šalyse. Šioms šalims bus pristatoma „MULATE“ Ekologiškas šokoladas ir šokolado kremai bei nauja šokolado kolekcija.

Projekto metu siekiant realizacijos proveržio pasirinktose rinkose, numatoma dalyvauti 8–iose pasaulinio lygio parodose tikslinėse eksporto rinkose.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 87168,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 43584,00 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2019-08-02.

Projekto vykdymo pabaiga – numatoma 2023 m. birželio mėn.

Mulate
Kontaktai
UAB "Choco Group"Įmonės kodas: 302687215Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris: 520002338+370 657 55 252mulateb2b@chocogroup.eu
Sekite mus
Follow on FacebookFollow on InstagramFollow on Linkedin
Visos teisės saugomos © 2023 | mulate.ltSprendimasAinis Space