LT
Mulate

Kokybės ir maisto saugos politika

Misija – gaminti tik aukščiausios kokybės ir saugos šokoladus, konditerinius glaistus bei įdarus.Vizija – būti lydere gaminančia išskirtinius, kokybiškus ir saugius šokoladus, glaistus bei įdarus ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rinkoje.
Įmonės vadovybė įsipareigoja:
 • užtikrinti gaminamų maisto produktų saugą ir kokybę, tenkinant aukščiausius vartotojo / užsakovo, teisinius bei tarptautinių standartų reikalavimus;
 • kreipti ypatingą dėmesį į vartotojų / užsakovų atsiliepimus apie gaminamus produktus;
 • nuolat tobulinti procesus, atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslines naujoves, vartotojų / užsakovų poreikius ir visuomenės lūkesčius;
 • suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą, etninius darbuotojų poreikius;
 • nuolat didinti maisto saugos ir kokybės sistemos rezultatyvumą, atnaujinti, tobulinti maisto saugos ir kokybės vadybos sistemą;
 • užtikrinti įmonės veiklos tvarumą ir tęstinumą dėka tausojančio požiūrio į aplinką;
 • užtikrinti kad, taikant RVASVT (HACCP) sistemą ir kitas maisto saugos vadybos priemones, sudaromos sąlygos gaminti saugius ir kokybiškus maisto gaminius;
 • užtikrinti kad įmonėje būtų sudarytos sąlygos, atitinkančios ES direktyvose ir LR norminiuose dokumentuose, tarptautiniuose standartuose, specifikacijose patvirtintus reikalavimus;
 • skirti išteklius nustatytų tikslų įvykdymui, kokybės ir maisto saugos užtikrinimui bei korekcinių veiksmų įgyvendinimui išvengiant neatitikčių;
 • vykdyti visus LR įstatymus ir kitus norminius aktus, susijusius su produktų sauga, pakavimo ir kitų medžiagų naudojimu;
 • užtikrinti sistemingą bendrovės darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už pagaminto produkto saugą;
 • užtikrinti betarpišką ir aktyvų tiekėjų dalyvavimą taikant maisto saugos principus;
 • užtikrinti energijos suvartojimo mažinimą ir minimalų atliekų kiekį;
 • formuoti lygių galimybių ir žmogaus teisių politikos vykdymą;
 • užtikrinti, kad Maisto saugos ir kokybės politika būtų žinoma visiems įmonės darbuotojams bei prieinama klientams;
 • ne rečiau kaip kartą metuose peržiūrėti ir pakoreguoti šią maisto saugos politiką.

Maisto saugos ir kokybės vadybos sistemos reikalavimų taikymas yra privalomas visiems įmonės darbuotojams. Siekiant užtikrinti gaminamų produktų saugą bei nuolat gerinti maisto saugos ir kokybės vadybos sistemą, įmonėje vykdomas maisto saugos ir kokybės valdymo priemonių veiksmingumo monitoringas.

Mulate
Kontaktai
UAB "Choco Group"Įmonės kodas: 302687215Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris: 520002338+370 657 55 252mulateb2b@chocogroup.eu
Sekite mus
Follow on FacebookFollow on InstagramFollow on Linkedin
Visos teisės saugomos © 2023 | mulate.ltSprendimasAinis Space